Dolce Vita Šariš


Zmena vizuálu propagačných plôch

Športom k radosti


logo • tričká • roll_up…

ALEF


Katalóg riešení

Diabetola


Úprava fotografií jedál

ALEF


Roll-upy

Top Envelopes


e-shop s obálkami

Ukovmi


Roll-up

ALEF


USB kľúč

Športom k radosti


ONCO GAMES
logo • plagát • medaila
roll-up…

Ukovmi


Produktový katalóg_2

Diabetola


Stravovanie diabetikov – brožúrky

Deloitte


Fotky s ilustráciami